Pealkiri: 

Riskikäitumine ja HIV-nakkuse levimus süstivate narkomaanide seas

Autorid: Trummal A , Lõhmus L
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: nakkushaigused, riskikäitumine, HIV, AIDS, narkomaania, C-hepatiit, B-hepatiit, süstlavahetusteenus, seksuaalkäitumine
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Trummal A, Lõhmus L. Riskikäitumine ja HIV-nakkuse levimus süstivate narkomaanide seas. Eesti Arst 2009;88:311-8.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/029/ea0905lk311-318.pdf
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Nakkushaigused
Riskikäitumine
Kirjeldus: 2007. aastal korraldati kaks uurimust, et saada ülevaade nakkuste ja riskikäitumise levikust HIV-ennetustöö prioriteetses sihtrühmas. Andmeid koguti uuritava poolt juhitud kaasamise meetodil Tallinna ja Kohtla-Järve süstivatelt narkomaanidelt (SN) ning kõikse (esmakliendid) või kvootvalimi (korduvkliendid) alusel süstlavahetusteenuse (SV) kasutajatelt. Valdava osa SNidest moodustavad kahekümnendates eluaastates noored ja mehed. Enamik narkomaanidest on pika süstimisstaažiga ning pooled on igapäevased süstijad. 65% Tallinna ja 79% Kohtla-Järve SNidest ei ole viimasel kuul kasutanud teistega ühist süstimisvarustust ning praegu ei ole riskikäitumise tase sihtrühmas kõrge. Samas on HIVsse nakatunud 48% pealinna ja 59% Kohtla-Järve SNidest ning C- ja B-hepatiidi levimuse näitaja on nende hulgas veelgi suurem. Sihtrühma haaratus süstlavahetusega (SV) on heal tasemel ja umbes 2/3 kahe linna SNidest olid viimase kuu jooksul külastanud süstlavahetuspunkti. SV korduvklientide hulgas on esmakülastajatega võrreldes vähem neid, kes kasutasid eelnenud kuul teiste narkomaanidega ühiseid süstlaid, ning rohkem inimesi, kes kasutasid seksuaalvahekorras iga kord kondoomi.