Pealkiri: 

Kehaline aktiivsus ja enesehinnanguline tervis

Autorid: Oja L
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, tervislik seisund, hinnangud, sport
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Oja L. Kehaline aktiivsus ja enesehinnanguline tervis. Eesti Arst 2008;88:50-6.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/020/ea09lisa2lk50-56.pdf
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Kehaline aktiivsus on üks inimese tervist kujundavaid ja elustiili iseloomustavaid näitajaid. Ülevaates on kirjeldatud kehalise aktiivsuse ja tervise enesehinnangu muutust viimase kümnendi jooksul, lähtudes kehalise aktiivsuse analüüsist viimase nelja nädala jooksul. Tervise enesehinnang selgitati terviseseisundi minimooduli abil. Eesti terviseuuringu 2006 tulemuste põhjal selgus, et viimase 4 nädala jooksul oli mõõduka liikumisega tegelenud üle poolte ning aktiivse liikumisega, sealhulgas ka harrastusspordiga, kolmandik isikutest. Võrreldes 1996. a on harrastuspordiga tegelejate osakaal kasvanud 19,0%-lt kuni 35,0%- ni. Intensiivse treeningu ja võistlusspordi harrastajate osakaal oli 5,5%. Isikute osakaal, kes olid peaaegu iga päev kehaliselt aktiivsed ja pidasid oma tervist heaks või väga heaks, oli meeste hulgas 29,4% ja naiste seas 32,0%. Halva enesehinnangulise tervisega mehi ja naisi, kes olid kehaliselt aktiivsed kuni 2 korda nädalas, oli vastajate hulgas ligi viiendik.