Pealkiri: 

Teist tüüpi suhkurtõve levimuse hindamise võimalus Eesti rahvastikus

Autorid: Kurvinen E , Aasvee K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: diabeet, terviseuuringud, metoodika, mittenakkushaigused
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Kurvinen E, Aasvee K. Teist tüüpi suhkurtõve levimuse hindamise võimalus Eesti rahvastikus. Eesti Arst 2008;88(Lisa2):87-91.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/028/ea09lisa2lk87-91.pdf
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Teooria ja metoodika
Kirjeldus: Uuringu eesmärk on II tüüpi diabeedi varem diagnoositud juhtude ja esmasjuhtude avastamine Eesti rahvastikus kaheetapilisel sõeluuringul Eesti terviseuuringu (ETeU) 2006 valimis, kasutades riskisümptomite küsimustikku. Varem diagnoositud diabeedi levimus oli küsitluse alusel 4,63%. Diabeedi riskirühma sattus 2606 inimest, kelle riskiskoor ületas 6 palli. Nendest isikutest 1254 nõustus edasise uuringuga ja nad kutsutakse II etapi uuringule, mis toimub 2009.-2010. aastal. Määratakse glükoosi sisaldus kapillaarveres; kui veresuhkur jääb vahemikku > 5,5 kuni 8,5 mmol/l, tehakse glükoositaluvuse test. Edasise uuringuga nõustunud ja mittenõustunud vastajate võrdlemisel leiti, et mittenõustunud mehed olid nõustunutest tõepäraselt vanemad. Muude kliiniliste ja käitumuslike näitajate poolest need rühmad ei erinenud. Diabeedi riskisümptomite küsimustiku lisamine rahvastikupõhise ETeU 2006 ankeeti võimaldab selgitada diabeedi tegelikku levimust Eesti rahvastikus.