Pealkiri: 

Ülevaade Eestis 2001/2002. ja 2005/2006. õppeaastal toimunud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringutest (HBSC uuring) teiste riikide taustal

Autorid: Aasvee K , Maser M
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: toitumine, kehakaal, õpilased, noored, lapsed, füüsiline aktiivsus, narkootikumid, suitsetamine, alkohol
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Aasvee K, Maser M. (2009). Ülevaade Eestis 2001/2002. ja 2005/2006. õppeaastal toimunud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringutest (HBSC uuring) teiste riikide taustal. Eesti Arst 2009;88(6):390-401.
Link: http://eestiarst.ee/static/files/029/ea0906lk390-401.pdf
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Rahvusvaheline kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC study), mis tehti 2006. aastal Eestis neljandat korda, sedastas nii positiivseid kui ka negatiivseid trende võrreldes 2001/2002. õppeaasta uuringuga. Õpilaste enese hinnanguline tervis on paranenud, ent nooremate vanuserühmade poisid on sagedamini ülekaalulised kui varem. Suurenenud on kehaliselt aktiivsete õpilaste osakaal, tervislikumatele toitumisharjumustele viitab puuviljade ja köögiviljade tunduvalt suurenenud tarbimine. Tõsisteks ohumärkideks on kanepit proovinud õpilaste arvu suurenemine ning enne 13. eluaastat suitsu proovinud ja end purju joonud õpilaste suurim osakaal uuringus osalenud riikide/ regioonide seas.