Pealkiri: 

Vähihaigestumus ja selle muutused Eestis

Autorid: Mägi M , Aareleid T
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: kasvajad, haigestumus, mehed, naised
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Mägi M, Aareleid T. Vähihaigestumus ja selle muutused Eestis. Eesti Arst 2009 ;88(10):635-40.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/037/ea0910lk635-640oige.pdf
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Eesti Vähiregistri andmete põhjal antakse ülevaade vähihaigestumuse ja ajatrendide kohta. 2006. aastal diagnoositi Eestis 6680 vähijuhtu (3384 meestel ja 3296 naistel). Nagu Euroopas tervikuna nii esines Eestiski meestel kõige sagedamini eesnäärmevähk ja naistel rinnavähk. Pikemas ajaperspektiivis (1986-2006) on rahvastiku vähihaigestumus suurenenud ligemale neljandiku võrra, kusjuures sellel kümnendil (2000-2006) meestel haigestumus suurenes ja naistel pisut vähenes. Meestel jätkus eesnäärmevähi-haigestumuse kiire tõus ning kopsu- ja maovähihaigestumuse langus, naistel stabiliseerus rinna- ja kopsuvähihaigestumus. 2006. aastal osutus vähihaigestumus Eestis meeste hulgas suuremaks ja naiste hulgas väiksemaks kui Soomes. Haigestumusnäite ja ajatrende tuleb Eesti puhul siiski tõlgendada ettevaatusega: Eesti Vähiregistril on sellel kümnendil puudunud juurdepääs arstlike surmatõendite infole, mistõttu registri andmebaas pole täielik.