Pealkiri: 

Tervisetehnoloogiate hindamise arendamisest ja tulevikust Euroopas ja Eestis

Autorid: Kristensen F , Meiesaar K , Räsanen P , Mäkela M
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: terviseteenused, tehnoloogiad, tervisepoliitika
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Meiesaar K, Räsanen P, Mäkela M, et al. Tervisetehnoloogiate hindamise arendamisest ja tulevikust Euroopas ja Eestis. Eesti Arst 2008 juuni:456-61.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/061/tervisetehnoloogiate_hindamise_arendamisest_ja_tulevikust_euroopas_ja_eestis.pdf
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Tervisetehnoloogiate hindamine (TTH) kui tegevusvaldkond on viimase 20 aasta jooksul olnud aktuaalne nii Euroopas kui ka kogu maailmas. TTH põhieesmärk on pakkuda tervisepoliitika ja praktika otsustusprotsessile tõenduspõhist alust, tagades olemasolevate ressursside otstarbekohase kasutamise. TTH arendamine Eestis koostöös FINOHTA, DACEHTA ning teiste Euroopa institutsioonidega on Eesti tervishoiusüsteemile heaks väljakutseks ning võimaluseks.