Pealkiri: 

Riskeeriv liikluskäitumine ning riskikäitumise markerid kooliõpilastel ja sõidukijuhtidel. Doktoriväitekirja kokkuvõte

Autorid: Eensoo D
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: riskikäitumine, liiklus, õpilased, liikluskäitumine, ennetamine, traumad
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Eensoo D. Riskeeriv liikluskäitumine ning riskikäitumise markerid kooliõpilastel ja sõidukijuhtidel. Doktoriväitekirja kokkuvõte. Eesti Arst 2008;87(4).255-9.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/097/riskeeriv_liikluskaitumine_ning_riskikaitumise_markerid_kooliopilastel_ja_soidukijuhtidel._doktorivaitekirja_kokkuvote.pdf
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Traumad
Kirjeldus: Töö eesmärgiks on uurida kooliõpilaste ja sõidukijuhtide riskeerivat käitumist liikluses ning seda mõjutavaid tegureid, rnis annaks võimaluse teadmisi rakendades parernini suunata ennetavat tegevust liiklusvigastuste alal.
Riskikäitumist liikluses mõjutavad kombinatsioonis mitmesugused isiksuslikud, käitumuslikud ning bioloogilised tegurid. Töös on näidatud riskeeriva liikluskäitumise seoseid riskikäitumise markeritega aju serotoniini (5-HT) süsteemis nagu vereliistakute rnonoamiinide oksüdaasi (v-MAO) aktiivsuse ja serotoniinitransportija geeni promootoripiirkonna (5 -HTTLPR) polümorfismiga.