Pealkiri: 

Süstlavahetusteenuse külastajate HIV/AIDS-iga seotud riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev andlüüs 2006

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, süstlavahetusteenus, narkootikumid, seksuaalkäitumine, kahjude vähendamine, prostitutsioon, küsitlusuuringud, riskikäitumine, riskirühmad, narkomaania
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2007_3.pdf244.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: 2006. aastal teostati süstlavahetuspunktide esma- ja korduvkülastajate võrdlevat analüüsi neljandat korda. Raport kajastab 1 665 SVP esmakliendi ja 401 korduvkliendi andmeid.
Uurimuse eesmärgiks on selgitada teenust kasutavate süstivate narkomaanide teadmiste taset, SVP külstamisega seonduvat ning riskikäitumise taset süstimisel ja seksuaalelus.
Esimene mõlema kliendigrupi küsitlemine ja võrdlev analüüs toimus 2003. aastal