Pealkiri: 

HIV-infektsiooni kliiniline eetika - nihil sub sole novum?

Autorid: Soosaar A
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: HIV, AIDS, eetika, terviseteenused, diskrimineerimine
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Soosaar A. HIV-infektsiooni kliiniline eetika - nihil sub sole novum? Eesti Arst 2009;88(4):257-61.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/055/ea0904lk257-261.pdf
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Artikkel käsitleb neid HIV/AIDSi meditsiinilisi ja sotsiaalseid tahke, mis mõjutavad oluliselt selle haigusega seotud meditsiinieetika küsimusi. Lähemalt vaadeldakse HIV-nakkuse kliinilise eetika olulisemate probleemidena haigete diskrimineerimist, nende privaatsuse tagamist, testimist ja teavitamist. Teemakäsitlus on kantud arusaamast, et HIV/AIDSi kui haiguse erandlikkus on kogemuse ja teaduslike teadmiste kiire kasvuga vähenemas. Edukaks toimetulekuks haigusega on jätkuvalt vaja arendada haigete heaolu parandamiseks interdistsiplinaarseid koostöövõrgustikke lokaalsest tasemest globaalseni ning arstidel ja arstiteadusel on selles ülitähtis roll nii haigete abistamisel kui ka uute teadmiste saamisel. Selles mõttes erineb HIV/AIDSi käekäik märkimisväärselt varasematest epideemiatest.