Pealkiri: 

Prostitutsiooni kaasatute meditsiiniteenuste külastajate HIV/AIDS-iga seotud riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev andlüüs 2006

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: prostitutsioon, terviseteenused, HIV, nakatumine, narkootikumid, seksuaalne vägivald, alkohol, sugulisel teel nakkavad haigused, seksuaalkäitumine, AIDS, naised
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2007_2.pdf121.03 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: 2006. aastal teostati Tervise Arengu Instituudi ja OÜ Tervisekeskus Elulootuse koostöös kolmandat korda prostitutsiooni kaasatud isikutele suunatud tervishoiuteenuste klientide küsitlemist võrdlemaks omavahel esma- ja korduvkülastajate andmeid. Järgnev raport kajastab keskuse külastajate sotsiaal-demograafilist tausta, prostitutsiooni kaasatusega seotud näitajaid, teadmiste taset HIV-nakkuse levikuteedest, kondoomi kasutamist, narkootikumide tarvitamist ja OÜ Tervisekeskus Elulootus keskuse külastamist. Olulisemate näitajate osas võrreldakse 2006. aasta andmeid kahe eelmise küsitlusaastaga. Analüüsis on kasutatud 130 esmakülastaja ja 54 korduvkliendi andmeid.