Pealkiri: 

Süstlavahetusteenuse külastajate HIV- iga seotud riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev analüüs 2007

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, süstlavahetusteenus, narkootikumid, seksuaalkäitumine, kahjude vähendamine, prostitutsioon, küsitlusuuringud, riskikäitumine, riskirühmad, narkomaania
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2008_3.pdf369.99 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: 2007. aastal teostati juba viiendat aastat järjest süstlavahetuspunktide esma- ja korduvkülastajate küsitlemist, et selgitada antud teenust kasutavate süstivate narkomaanide teadmiste taset, süstlavahetuspunktide külastamisega seonduvat ning riskikäitumise taset süstimisel ja seksuaalelus. Esimene mõlema kliendigrupi küsitlemine ja võrdlev analüüs toimus 2003. aastal.