Pealkiri: 

HIV-iga seotud teadmised ja käitumine gay- internetilehekülgi külastavate MSM-ide seas 2007

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: meestega seksivad mehed, küsitlusuuringud, HIV, AIDS, seksuaalkäitumine, hoiakud, Internet, mehed, sugulisel teel nakkavad haigused, nakatumine, riskikäitumine
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2008_2.pdf141.97 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: 2007. aasta sügisel viidi kolmandat korda läbi meestega seksivate meeste (MSM) küsitlemist gay-internetiportaalide vahendusel. Küsitluse eesmärgiks on saada ülevaadet antud sihtrühma HIV-nakkusega seotud teadmistest, suhtumistest ja riskikäitumise tasemest seksuaalsuhtes. Varasemad küsitlused teostati 2004. aasta kevadel ja 2005. aasta sügisel.
Käesoleva raporti raames on analüüsitud 361 MSM-i andmeid, kes vastasid ankeedile kolmel interneti leheküljel. Kuna MSM-ide küsitlemine toimus interneti vahendusel, ei laiene antud uurimuse tulemused kogu homo- ja biseksuaalsete meeste populatsioonile, vaid puudutavad gay-portaale külastavaid mehi.