Pealkiri: 

Suitsiidikatsega seonduvad psühholoogilised, somaatilised ja sotsiaalsed aspektid

Autorid: Riit M
Väljaandja/tellija: Audentese Ülikool: Psühholoogia õppetool
Märksõnad: vaimne tervis, depressioon, tervislik seisund, sotsiaalne kaasatus, suitsiidid, hinnangud
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riit2006.pdf280.42 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärkideks on selgitada suitsiidikatse tegija psühholoogiliste vaevuste seost somaatiliste häirete ja sotsiaalse toetuse saamise võimalustega erineva sotsiokultuurilise taustaga riikides. Meeleoluhäired ja depressiivsus korreleeruvad tugevalt suitsidaalsusega. Suitsiidiriskide hulka kuuluvad ka kehalised haigused ja vähene sotsiaalne integreeritus. Käesoleva töö eesmärkideks on nende muutujate vaheliste seoste uurimine. Suitsiidiriskide seoste tundmine on vajalik eeldus nõustamistöös suitsidaalsete patsientidega.