Pealkiri: 

Eesti Meditsiinilise Sünniregistri andmete kvaliteet

Autorid: Karro H , Vorobjov S , Rahu M , Rahu K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: registrid, andmed, rasedus, sünd
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Vorobjov S, Rahu M, Rahu K, et al. Eesti Meditsiinilise Sünniregistri andmete kvaliteet. Eesti Arst 2008;87(9):608-14.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/086/eesti_meditsiinilise_synniregistri_andmete_kvaliteet.pdf
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Reproduktiivtervis
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli hinnata Eesti Meditsiinilises Sünniregistris registreeritud andmete kvaliteeti. 1997. a sündidest (12 593 sündi) moodustati valim (666 sündi), mille kohta täideti haigla originaaldokumentide põhjal uued sünnikaardid (641 kaarti). Uuesti täidetud sünnikaartide ja registri andmete vastavuse võrdlemiseks kasutati kooskõlamäära ja kooskõlakordajat (95% usaldusvahemikuga). Sotsiaaldemograafilised andmed, rasedust iseloomustavad tunnused, sünnituseelsete nõuandlakülastuste arv, viimase menstruatsiooni kuupäev, lapse sugu, sünnikaal, sünnipikkus ning haiglasse sisse- ja sealt väljakirjutamise kuupäevad olid usaldusväärsed. Esimest nõuandlakülastust, ema rasedusaegset suitsetamist ning raseduse ja sünnituse kestust käsitlevad andmed olid kehvema kvaliteediga. Kui raseduse ja sünnituse kestuse võrdlemisel kasutati leebemaid tingimusi, siis andmete kooskõlamäär paranes. Suuri puudujääke esines raseduse ja sünnitusega seotud protseduuride ja diagnooside registreerimisel.