Pealkiri: 

Peened osakesed välisõhus ja neist tuleneva tervisemõju hindamine Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Narvas ja Pärnus

Autorid: Orru H , Teinemaa E , Lai T , Merisalu E , Tamm T , Kaasik M , Kimmel V , Orru K , Forsberg B
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: õhu kvaliteet, õhu saastamine, linnad, kulud, liiklus, keskkond, keskkonnatervis, suremus, haigestumus
Välja antud: 2010
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Orru H, Teinemaa E, Lai T, Merisalu E, et al. Peened osakesed välisõhus ja neist tuleneva tervisemõju hindamine Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Narvas ja Pärnus. Eesti Arst 2010;89(4):242-50.
Link: http://www.eestiarst.ee/eesti_arst/arhiiv/aid-1552/Peened-osakesed-valisohus-ja-neist-tuleneva-tervisemoju-hindamine-Tallinnas-Tartus-Kohtla-Jarvel-Narvas-ja-Parnus?abstract=1
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Peened osakesed välisõhus mõjutavad olulisel määral inimeste tervist. Neid hingatakse sügavale hingamisteedesse ning koos seotud raskmetallide, orgaaniliste ja muude keemiliste ühenditega põhjustavad osakesed erinevate mehhanismide koostoimel eeskätt põletikulisi protsesse. Käesoleva uuringu käigus tehtud tervisemõjude hinnang näitas, et peened osakesed välisõhus põhjustavad viies suuremas Eesti linnas kokku 462 (95% CI 120-815) varajast surma aastas, mis avaldub 6034 (95% CI 1583-10309) kaotatud eluaastana. Keskmine oodatava eluea vähenemine on 0,63 (95% CI 0,16-1,08) aastat, mis enam saastunud kesklinnas on veidi üle aasta ning äärelinnas mõni kuu. Varajastele surmadele lisandub 231 (95% CI 145-306) hingamisteede ja 338 (95% CI 205-454) südame-veresoonkonnakaebusega hospitaliseerimise juhtu aastas. Kõik see tekitab tervishoiu süsteemile olulise kulu, mille suurus jääb 3-5,5 miljardi krooni vahele.