Pealkiri: 

120 aastat sanitaarkontrolli Eestis

Autorid: Aro T , Saava A
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: tervisekaitse, keskkond, keskkonnatervis
Välja antud: 2008
Tüüp: Muu
Viide: Aro T, Saava A. 120 aastat sanitaarkontrolli Eestis. Eesti Arst 2008;87(12):952-7.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/000/ea0812lk952-957.pdf
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Kirjeldus: Eesti riikliku sanitaarteenistuse alguseks peetakse toiduainete analüütilise jaama asutamist Tartu Ülikooli juures 1. veebruaril 1888 ning linna sanitaararsti ametikohtade loomist Tallinnas ja Tartus. Iseseisvunud Eestis riiklik sanitaar- ja epidemioloogiateenistus puudus: selle ülesandeid täitsid omavalitsused. Nõukogude võimu perioodil tegutses raviasutustest eraldi sanitaar- ja epidemioloogiateenistus, mille juhendamine toimus Moskvast. Põhiülesanne oli kontrollida eeskirjade ja normide täitmist ning rakendada nende eiramisel korraldavaid meetmeid ja karistusi. Riikliku järelevalve valdkonnad olid nii toidu-, töö-, asula-, kui ka laste- ja sotsiaalasutuste hügieen ning nakkushaiguste epidemioloogia. Taasiseseisvunud Eestis on nõukogulikust sanitaarkontrolliteenistusest saanud uutel alustel toimiv tervisekaitseteenistus.