Pealkiri: 

Eesti kooliõpilaste suitsetamine 1993/1994-2005/2006: rahvusvahelise kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu analüüs

Autorid: Usin J , Pärna K , Ringmets I
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: suitsetamine, õpilased, lapsed, noored, poisid, tüdrukud
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Usin J, Pärna K, Ringmets I. Eesti kooliõpilaste suitsetamine 1993/1994-2005/2006: rahvusvahelise kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu analüüs. Eesti Arst 2008;87:859-66.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/051/eesti_kooliopilaste_suitsetamine_1993199420052006kooliopilaste_tervisekaitumise_rahvusvahelise_uuringu_analyys.pdf
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Eesmärgiga uurida Eesti 11-15aastaste kooliõpilaste suitsetamist ajavahemikul 1993/1994-2005/2006 kirjeldati kooliõpilaste sigarettide suitsetamist kogu
uuringuperioodi jooksul, vesipiibu suitsetamist ning sigarettide ja vesipiibu suitsetamise vahelisi seoseid 2005/2006. õppeaastal. Uuringutulemused näitasid, et alates esimesest uuringuaastast kuni 2001/2002. õppeaastani suurenes kooliõpilaste sigarettide suitsetamise levimusmäär kõigis vanuserühmades ja seejärel mõnevõrra vähenes. Tüdrukute suitsetamise levimusmäära suurenemine oli oluliselt märgatavam. 15aastaste tüdrukute igapäevasuitsetamise levimusmäär
suurenes kogu uuringuperioodi jooksul. Vesipiipu suitsetas neljandik poistest ja kuuendik tüdrukutest. Võrreldes vesipiipu mittesuitsetavate kooliõpilastega oli šanss sigarette suitsetada oluliselt suurem vesipiibu suitsetajate hulgas.