Pealkiri: 

Sotsiaal-majanduslikud erinevused suitsetamises

Autorid: Pärna K , Rahu K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: suitsetamine, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad, haridustase
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Pärna K, Rahu K. Sotsiaal-majanduslikud erinevused suitsetamises. Eesti Arst 2008;88(Lisa2):57-62.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/059/ea09lisa2lk57-62.pdf
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Eesmärgiga kirjeldada suitsetamise sotsiaalmajanduslikke erinevusi Eestis,
analüüsiti 25-64aastaste täiskasvanute (3206 vastanut) Terviseuuringu 2006 andmeid. Uuringutulemused näitasid, et pisut alla poolte meestest ja ligikaudu viiendik naistest suitsetasid. Suitsetajaid oli oluliselt rohkem madalama haridustasemega vastanute hulgas. Võrreldes töötavate meestega oli suitsetajaid rohkem mittetöötavate hulgas. Võrreldes abielus meestega oli suitsetajaid vähem vallaliste, kuid rohkem lahutatud ja lesestunud meeste hulgas. Naistel ei leitud seost perekonnaseisu ja suitsetamise vahel. Naiste risk suitsetada oli väiksem kõige vanemas vanuserühmas ja pensionäride hulgas. Ei meestel ega naistel leitud suitsetamise ja rahvuse vahel seost.