Pealkiri: 

Suurendatud riskiga alkoholitarvitamine 25-64aastaste täiskasvanute hulgas

Autorid: Animägi L , Pärna K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: alkohol, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Animägi L, Pärna K. Suurendatud riskiga alkoholitarvitamine 25-64aastaste täiskasvanute hulgas. Eesti Arst 2008;88(1):63-8.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/000/ea09lisa2lk63-68.pdf
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Eesti terviseuuringus 2006 uuriti 25-64aastaste täiskasvanute kõrgema riskitasemega alkoholitarvitamist. Uuringutulemuste põhjal oli alkoholi tarvitavatest täiskasvanutest joonud viimase aasta jooksul vähemalt 5 annust alkoholi korraga kaks kolmandikku meestest ja neljandik naistest. Võrreldes töötavate täiskasvanutega oli korraga 5 annuse alkoholi tarvitajaid vähem pensionäride hulgas. Suurendatud riskiga alkoholitarvitamisel ei leitud seoseid hariduse ega perekonnaseisuga. Meeste hulgas tarvitati suures koguses alkoholi korraga vähem vanemates vanuserühmades. Võrreldes eestlastest meestega tarvitasid mitte-eestlased vähem korraga 5 annust alkoholi. Naistel ei leitud seost suurendatud riskiga alkoholitarvitamisel ei vanuserühma ega rahvusega.