Pealkiri: 

Toimetulekupiirangud Eesti täisealises rahvastikus - levimus ja tegelik abistamine

Autorid: Altmets K , Katus K , Puur A , Saava A , Uusküla A
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: hooldusravi, terviseteenused, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, hooldus
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/ analüüs
Viide: Altmets K, Katus K, Puur A, et al. Toimetulekupiirangud Eesti täisealises rahvastikus - levimus ja tegelik abistamine. Eesti Arst 2008;87(2):92-101.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/005/toimetulekupiirangud_eesti_taisealises_rahvastikus__levimus_ja_tegelik_abistamine.pdf
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Rahvastiku vananemine on arenenud riikides muutmas toimetulekupiirangud igapäevategevuses suurimaks tervisega seotud koormaks ühiskonnas. Eesti pere ja
sündimusuuringu II etapi (Euroopa pere- ja sündimusuuringu rahvuslik osaprojekt, 7855 vastanut vanuses 20-80 a) andmete põhjal oli 18,5%-l täisealisest rahvastikust piiranguid igapäevategevuses. Piirangute levimus meestel ja naistel oli sarnane, see kasvas vanemates sünnikohortides. Põlisrahvastikul oli rohkem piiranguid kui välispäritolu rahvastikul. Kõrvalabi vajadus oli hinnanguliselt 10,7% ja reaalselt sai abi/hooldust 8,7% kõigist vastanutest. Tugeva piiranguga rahvastikust oli 18,5% abivajadus rahuldamata. Riikliku hooldusteenuse roll Eestis on võrreldes vajadusega väike.