Pealkiri: 

Saare maakonna terviseprofiil ja tervise arendamise strateegia 2010-2020

Autorid: Jäe I , Peetersoo A , Peeters R , Kaubi M , Kask I , Pihel P
Väljaandja/tellija: Saare Maavalitsus
Märksõnad: maakonnad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, tööõnnetused, tervisedendus, eluviisid, toitumine, füüsiline aktiivsus, terviseteenused, arstiabi, haiglad, reproduktiivtervis, nakkushaigused, suremus, sündimus, tööturg, sotsiaalprobleemid, narkootikumid, suitsetamine, alkohol
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Saaremk2010.pdf334.26 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Saare maakond on tuntud oma puhta ja turvalise elukeskkonna poolest, kuid meil on
ka palju probleeme. Terviseprofiil annab läbilõike meie elanike tervisest ja seda
mõjutavatest teguritest. Selleks kasutatakse muuhulgas indikaatoreid, mis teevad meid
võrreldavaks ülejäänud Eestiga. Peale üldiste rahvastikunäitajate iseloomustavad
tervist sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused sh tööturg ja toimetulek, elu-, õpi- ja
töökeskkond, laste ja noorte olukord, tervislike eluviiside ja terviseteenuste levik.