Pealkiri: 

Tugirühma kuuluvate kinnipeetavate HIV-iga seotud teadmised, arusaamad ja tugirühma tegevuses osalemine. Uute ja regulaarsete liikmete võrdlev analüüs 2007

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, kinnipidamiskohad, vangid, vanglad, küsitlusuuringud, rühmatöö, nõustamine, nakatumine, sugulisel teel nakkavad haigused, seksuaalkäitumine, hoiakud, rahulolu
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2007_1.pdf218.37 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Nakkushaigused
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: HIV-i nakatunud inimestele suunatud tugirühmadesse kuuluvate kinnipeetavate HIV-nakkusega seotud teadmistest, arusaamadest ja tugirühmas osalemisest ülevaate saamiseks korraldati 2007. aastal uute ja regulaarsete liikmete küsitlemist kolmandat korda.
Raport annab ülevaate tugirühmade uute ja regulaarsete liikmete teadmistest ja arusaamadest seoses HIV-i temaatikaga, tugirühmaga liitumise põhjustest, rahulolust tugirühma tegevusega ning informatsiooni ja lisateenuste vajadusest. Käesoleva aasta andmeid võrreldakse ka kahe varasema küsitlusaasta tulemustega.