Pealkiri: 

HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas 2007

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, hoiakud, riskikäitumine, riskirühmad, küsitlusuuringud, AIDS, seksuaalkäitumine, eluviisid, sugulisel teel nakkavad haigused, nakatumine, diagnostika, narkootikumid, suitsetamine, alkohol, koolid, ennetamine, poisid, tüdrukud, maapiirkonnad, linnad, noored
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2007.pdf3.96 MBAdobe PDF
Lõhmusjt2007_venek.pdf4.32 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Uurimust "HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas" viidi 2007. aastal läbi kolmandat korda. Varasemad andmekogumised toimusid 2003. ja 2005. aastal. Uurimuse korraldas Tervise
Arengu Instituut Ülemaailmse AIDS-i, Tuberkuloosi ja Malaariaga Võitlemise Fondi Eesti programmi tegevuste raames.
Uurimuse peamiseks eesmärgiks on saada ülevaade olukorrast ja trendidest seoses Eesti noorte HIV/AIDS-i teemaliste teadmiste, arusaamade, suhtumiste ning riskikäitumisega seksuaalsuhetes.
Käesolev raport koosneb kaheksast peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade uurimuse korraldamise käigust ning meetoditest. Sellele järgneb valimi sotsiaal-demograafiliste andmete tutvustus. Kolmandas peatükis kirjeldatakse taustainformatsioonina noorte üldist eluviisi. Neljas peatükk käsitleb andmeid seoses noorte teadmistega HIV-nakkuse levikuteedest ja sugulisel teel levivate infektsioonide vältimise meetoditest. Sellele järgnevalt kajastatakse noorte seas levinud ekslikke arusaamu seoses HIV-i võimaliku levikuga olmekontaktides ning suhtumist HIV-i nakatunud inimestesse. Kuues peatükk annab ülevaate noorte seksuaalpartneritest ja kondoomi kasutamise sagedusest ning seitsmendas peatükis kirjeldatakse HIV-testimisega seonduvaid teemasid. Uurimusraporti viimane peatükk võtab kokku noorte seksuaalse riskikäitumise näitajad jagades vastajad erineva riskitasemega gruppidesse.