Pealkiri: 

Prostitutsiooni kaasatutele suunatud meditsiiniteenuste külastajate HIV-iga seotud riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev analüüs 2007

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: prostitutsioon, terviseteenused, HIV, nakatumine, narkootikumid, seksuaalne vägivald, alkohol, sugulisel teel nakkavad haigused, seksuaalkäitumine, naised, AIDS
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2008_1.pdf175.17 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: OÜ Tervisekeskus Elulootus ja Tervise Arengu Instituudi koostöös teostatavat prostitutsiooni kaasatud inimestele suunatud tervishoiuteenuste klientide küsitlemist viidi 2007. aastal läbi neljandat korda. Käesolev raport kajastab keskuse külastajate sotsiaal-demograafilist tausta, prostitutsiooni kaasatusega seotud näitajaid, teadmiste taset HIV-nakkuse levikuteedest, kondoomi kasutamist, narkootikumide tarvitamist ja keskuse külastamist. Analüüsis on kasutatud 137
esmakülastaja ja 79 korduvkliendi andmeid.