Pealkiri: 

Koolinoored ja uimastid. 15-16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide tarvitamine Eestis

Autorid: Allaste A-A , Kobin M , Kolk I , Altermann M , Võõbus V , Kaha K , Derman N , Paakspuu M , Saar U
Väljaandja/tellija: TLÜ Kirjastus
Märksõnad: narkootikumid, noored, koolid, hoiakud, küsitlusuuringud, rahvusvaheline koostöö, alkohol, suitsetamine, riskitegurid, kanep, marihuaana, hašiš, eluviisid, tüdrukud, poisid, narkokaubandus, linnad, maakonnad, regioonid
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raamat
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Allastejt2008.pdf381.88 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Demograafilised näitajad
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesolev raamat annab ülevaate Eesti 15¿16-aastaste koolinoorte uimastitarvitamisest, keskendudes 2007. aastal läbi viidud ESPAD-uurimusele ning esitades olulisi trende võrreldes varasemate, aastatel 1995, 1999 ja 2003 läbi viidud uurimustega. Samadel meetoditel põhinevad perioodilised uurimused võimaldavad ühest küljest võrrelda Eesti noorte uimastitarvitamist ja sellega seonduvaid hoiakuid teiste Euroopa maadega, teisalt läheneda teemale ajalises perspektiivis. Kuivõrd uurimuse sihtrühmaks on üldhariduskoolide õpilased ning küsitlusest jäävad välja kutsekoolide, õhtukoolide ja erikoolide õpilased, samuti noored, kes on koolist välja langenud, ei anna see kõikehõlmavat pilti noortest, vaid keskendub just tavaliste, suhteliselt hästi toime tulevate noorte hoiakute ja käitumise tutvustamisele.
Esiteks antakse ülevaade uurimuse metoodikast, läbiviimisest ja ankeedist. Teine peatükk tugineb kahele varasemale uurimusele ja kajastab Eesti noorte uimastitarvitamist võrreldes Euroopa maade keskmisega. Kolmas ja neljas peatükk näitavad peamisi trende legaalsete ja illegaalsete uimastite tarvitamises ning nende teemadega seotud hoiakutes. Viies peatükk toob välja kooli ja vaba aja veetmise mõju uimastitarvitamisele, kuues peatükk analüüsib erinevusi uimastitarvitamises Eesti eri piirkondades ning eesti- ja venekeelsete õpilaste seas. Seitsmes peatükk annab ülevaate õpilaste kodudest ning perekonna ja lähedaste mõjust noorte uimastitarvitamisele, kaheksas peatükk infokanalitest uimastitega seotud teabe hankimisel. Kokkuvõttes on seostatud valitsevaid trende ja mõjusid ning püütud leida laiemaid sotsiaalmajanduslikke ja kultuurilisi seletusi.