Pealkiri: 

Eesti tervisestatistika aastaraamat 2005-2008

Autorid: Poolakese A , Karlõševa A , Nurk E , Kivisild G , Valdmaa I , Karelson K , Villsaar K , Ruuge M , Rätsep M , Eigo N , Tilk R
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: haigestumus, terviseteenused, tervishoid, tervishoiutöötajad, demograafilised näitajad, traumad, mürgistused, sugulisel teel nakkavad haigused, vaimne tervis, lapsed, reproduktiivtervis, diagnostika, eriarstiabi, perearstid, esmatasandi tervishoid, hambaravi, kiirabi, haiglaravi, haiglad, finantseerimine, tervishoiutöötajad, mehed, naised
Välja antud: 2010
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TAI2010.pdf3.45 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Vaimne tervis
Traumad
Kirjeldus: Käesolev raamat esitab statistikat haigestumuse, tervishoiuteenuste osutamise ja tervishoiuressursside
kohta aastaist 2005-2008.
Kogumik koosneb järgmistest osadest: sisukord, ülevaade teemadest koos joonistega, tabelid ja lisad.
Raamatu lõpus on ära toodud kogumikus kasutatud mõisted. Suurem osa haigestumuse ja tervishoiuteenuse
osutamise andmeid on esitatud soo ja vanuse järgi. Vanuse alusel on eristatud kaks kategooriat:
lapsed (0-14 aastased) ning täiskasvanud (15-aastased ja vanemad). Enamik kordajaid on arvutatud kas
1 000 või 100 000 elaniku kohta vastavalt aasta keskmise või aasta alguse rahvaarvuga. Selleks kasutatud
rahvaarvud on saadud Statistikaameti avaldatud rahvaarvudest. Teadmata vanusega inimeste arv on
jaotatud erinevate vanusrühmade vahel proportsionaalselt kogurahvastikule. Kordajate leidmiseks kasutatud
ümberarvutatud rahvaarvud on ära toodud raamatu lisas. Majandusnäitajad esitatakse jooksevhindades,
kui ei ole märgitud teisiti.