Pealkiri: 

Vereliistakute monoamiinide oksüdaasi aktiivsuse ja kolesterooli taseme seos agressiivse, hüperaktiivse ja depressiivse käitumisega 9- ja 15-aastaste noorukite seas 6-aastase vahega

Autorid: Kolk M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Psühholoogia instituut
Märksõnad: vaimne tervis, suitsetamine, depressioon
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kolk2008.pdf561.74 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Uurimuse eesmärgiks oli jälgida longituudselt serotonergilise süsteemi markeri -
vereliistakute monoamiinide oksüdaasi (MAO) - aktiivsust, stabiilsust ja seoseid
kolesterooli (sh. HDL ja LDL) ning erinevate käitumisviisidega 9- aastastel ja kuue
aasta möödudes samadel noorukitel 15-aastaselt, arvestades suitsetamise ja
depressiivsuse mõju. Ensüümi aktiivsus määrati radioensümaatilisel meetodil,
kolesterooli tasemeid mõõdeti konventsionaalsel meetodil, käitumist hindasid õpetajad
(af Klintebergi Hüperaktiivsuse skaala ja SNAP-IV skaala), depressiivsust (BDI) ja
suitsetamist noored ise. Mõõtmised toimusid samadel indiviididel kahel korral
kuueaastase vahega.
Olulist seost MAO aktiivsuse muutuse ja kolesterooli taseme muutuse vahel
koguvalimis ei avaldunud. 9- aastaste laste MAO aktiivsuse ja kolesterooli tasemete
ning mõlema vanusegrupi (9- ja 15-aastased) käitumuslike näitajate vahel ei leitud
ühtegi olulist seost. Kolesterooli tase oli vanuse kasvades keskmiselt kahanenud kõikide
noorukite seas. 15- aastaste noorukite üld-, HDL ja LDL kolesterooli madalamad
tasemed on seotud kõrgema agressiivsusega. Suitsetamine oli oluliselt seotud 15-
aastaste laste, aga mitte 9- aastaste käitumisega.