Pealkiri: 

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur

Autorid: Jakobson A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Psühholoogia instituut
Märksõnad: vaimne tervis, lapsed
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jakobson2004.pdf168.98 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli uurida aktiivsus- ja tähelepanuhäirega
(ATH) laste kognitiivseid võimeid ning võrrelda saadud andmeid tervete laste
tulemustega. Uurimuses osales 152 last, vanuses 7-10 aastat. Nendest kliinilisse gruppi
kuulus 26 ATH diagnoosiga ja 24 ATH ja õpiraskusega last (ATH+ÕR) last,
kontrollgrupis oli 102 last. Kognitiivsete võimete mõõtmiseks kasutati testipatareid, mis
sisaldas mälu, pidurdusprotsesse, peenmotoorikat, visuaal-ruumilisi ja verbaalseid
võimeid mõõtvaid ülesandeid.