Pealkiri: 

Jõgeva maakonna terviseprofiil

Autorid: Aasa M , Eessaar K , Kampus K , Meltsas A , Pärsim T , Vaas M
Väljaandja/tellija: Jõgeva Maavalitsus
Märksõnad: sotsiaalne kaasatus, võrdsus, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, tervisekäitumine, eluviisid, terviseteenused, sündimus, suremus, reproduktiivtervis, traumad, mürgistused, südame-veresoonkonna haigused, nakkushaigused, mittenakkushaigused, tööturg, sotsiaalprobleemid, sotsiaalteenused, kuritegevus, füüsiline aktiivsus, toitumine, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, tervisedendus, õnnetused, riskikäitumine, hinnangud, seksuaalkäitumine, nõustamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jõgevamk.pdf1.5 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Paikkonna terviseprofiil on dokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda
ja seda mõjutavaid tegureid. Samuti saab terviseprofiili abil määratleda paikkonna peamised
probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. Terviseprofiili
koostamise eesmärgiks on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti
parema tervise kaudu, juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele ja
tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse arengukavasse.