Pealkiri: 

Välditav suremus Eestis ja selle seosed sotsiaalmajanduslike näitajatega

Autorid: Köhler K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: suremus, kasvajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, tervishoid, mehed, naised, südame-veresoonkonna haigused, sotsiaalprobleemid, haridustase
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Köhler2010.pdf334.99 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Magistritöö üldeesmärk oli kirjeldada välditava suremuse jaotumist Eestis aastatel 2000-2008 välditavate
surmapõhjuste ja soo lõikes.

Käesoleva uuringu alaeesmärgid olid:
1) vaadelda välditava suremuse kordaja (VSK) muutusi ja VSK osakaalu muutusi kogu suremuses aastatel 2000-2008,
2) analüüsida VSK ravitava ja ennetatava osa ning välditavate surmapõhjuste muutusi
aastatel 2000-2008,
3) kirjeldada VSK seoseid sotsiaalmajanduslike näitajatega, toetudes varasematele
uuringutele ja avalikult kättesaadavatele andmetele.