Pealkiri: 

Lääne-Viru maakonna terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2012

Autorid: Nõlvak M , Kiisküla S , Kesler E , Kompus M , Etverk M , Petrovits E , Männik H , Karu A , Õis K , Joselin K , Kinks E , Vasser V , Salak L , Lepik M , Jaanimägi H , Rannamäe S , Prillop E , Halling T , Lille L , Kuus T , Keskküla M , Boitsov O , Vallbaum E
Väljaandja/tellija: Lääne-Viru Maavalitsus
Märksõnad: sotsiaalne kaasatus, võrdsus, lapsed, noored, tervisekäitumine, eluviisid, terviseteenused, sündimus, suremus, reproduktiivtervis, traumad, mürgistused, südame-veresoonkonna haigused, nakkushaigused, mittenakkushaigused, tööturg, sotsiaalprobleemid, sotsiaalteenused, kuritegevus, füüsiline aktiivsus, toitumine, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, tervisedendus, õnnetused, riskikäitumine, hinnangud, seksuaalkäitumine, nõustamine
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Lääne-Virumaa
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lääne-Virumk2010.pdf2.43 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Nakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Terviseprofiil on abivahend maakonna inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.
Terviseprofiil on suunatud
- maakonna elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja tervisemõjurite paremaks mõistmiseks
- erinevate valdkondade spetsialistidele, otsustegijatele ja poliitikutele tervisetemaatika
paremaks mõistmiseks ning valdkondadevahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema
tervise nimel. Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades
tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel