Pealkiri: 

Töötervishoiuteenusega rahulolu 2005. aastal

Väljaandja/tellija: Tervishoiuamet
Märksõnad: töötervishoid, terviseteenused, ettevõtted, hinnangud, töötajad, ettevõtjad
Välja antud: 2005
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tervishoiuamet2005_1.pdf98.39 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Küsitluse eesmärgiks oli selgitada töötervishoiuteenuse ostjate s.t. ettevõtete/asutuste rahulolu
töötervishoiuteenuse osutajate poolt pakutavate töötervishoiuteenustega. Küsitluse abil sooviti
saada ülevaade tööandjate hinnangutest töötervishoiuteenustele, selle otsesest kasust
ettevõttele/asutusele, töötajailt saadud teabele, teenuse osutajate kvaliteedile, puudustele,
infovahetusele, oskustele ning tulemustele.
Küsitluse tulemusi kasutatakse Eesti töötervishoiu arengukava koostamisel ja teiste
juhtimisotsuste langetamisel.