Pealkiri: 

Alkoholi ja sigarettide tarbimisest tulenevad riskid (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Ahermaa E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: passiivne suitsetamine, suitsetamine, alkohol, hoiakud, hinnangud, riskikäitumine, lapsed, noored
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2004.pdf208.52 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Antud töö eesmärgiks on uurida alkoholi tarbimisega ja suitsetamisega seotud riske elanike
hinnangute alusel. Eesmärgi täitmiseks viis Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) 2004. aasta
novembris läbi elanike ulatusliku küsitluse. Töö tellijaks on Tervise Arengu Instituut.
Töö on jaotatud kaheks peatükiks, milledest esimene kajastab elanike hinnanguid seoses alkoholi
tarbimisest tulenevate riskidega ning teine analüüsib sigarettide suitsetamisest tulenevaid riske.
Seejuures on uuritavad valdkonnad detailsemalt alljärgnevad: alkoholi tarbimisega ning
suitsetamisega seotud terviseriskid, alkoholi tarbimisest ja suitsetamisest tulenevate probleemide
olulisus, alkoholi tarbimise ja suitsetamise leviku põhjused laste seas, passiivne suitsetamine,
suitsetamisest loobumine.