Pealkiri: 

Tallinna harta: tervisesüsteemid tervise ja jõukuse heaks

Väljaandja/tellija: WHO Regional Office for Europe
Märksõnad: tervisepoliitika, Euroopa, tervishoid, terviseteenused, finantseerimine, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
WHO2008.pdf141.95 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Tallinna harta eesmärk on kohustada Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa
piirkonna liikmesriike tugevdama tervisesüsteeme rahva tervise parandamiseks, võttes samal
ajal arvesse piirkonna sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku mitmekesisust. Tallinna harta
tugineb varasemates hartades, konventsioonides ja deklaratsioonides kokkulepitud väärtustele
ja taaskinnitab neid.