Pealkiri: 

Keha koostise, kehalise aktiivsuse, aeroobse töövõime ning vere leptiinisisalduse vahelised seosed vanemaealistel naistel

Autorid: Rüütel K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, naised
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rüütel2003.pdf387.67 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Kirjanduse läbitöötamisel ilmnes, et suhteliselt hästi on uuritud keha koostise (keha rasva %) näitajate seost vere leptiini sisaldusega postmenopausaalsetel naistel.
Vähe on aga teostatud uuringuid, kus kompleksselt analüüsitakse nii keha koostise
näitajaid kui ka keha koostist mõjutava kehalise aktiivsuse ja aeroobse töövõime seost vere leptiini kontsentratsiooniga. Seega käesoleva töö eesmärgiks oli uurida postmenopausaalses eas naiste keha koostise, kehalise aktiivsuse, aeroobse töövõime ning vere leptiini sisalduse vahelisi seoseid.

Lähtuvalt eesmärgist püstitati tööle järgmised ülesanded:
1. Selgitada erinevate meetoditega määratud keha koostise parameetrite (keha
rasva %) seost vere leptiini sisaldusega.
2. Uurida vanemaealiste naiste kehalise aktiivsuse ja igapäevase funktsionaalse
staatuse seost nii keha koostisega (keha rasva %) kui ka vere leptiini
sisaldusega.
3. Hinnata aeroobse töövõime seost vere leptiini sisaldusega
postmenopausaalsetel naistel.