Pealkiri: 

Kehalise kasvatuse õpetamise tingimused ja olukord Eesti koolides

Autorid: Raudsepp L , Veskimets E , Võsaste A , Kaljurand A
Väljaandja/tellija: Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus, Kultuuriministeerium
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, koolid, õpilased, õpetajad, spordirajatised, lapsed, noored, sport
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Raudsepp2008.pdf178.72 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesoleva uuringu ülesanded on järgmised:
1) iseloomustada kehalise kasvatuse õpetajate kvalifikatsiooni ning soolist ja vanuselist
jagunemist;
2) anda ülevaade aineõpetuse toetamisest tunnivälisel ajal (spordiringide tegevus);
3) analüüsida ainealast õppekorraldust ja õpikeskkonda;
4) hinnata õpilaste ainealast edasijõudmist kooliastmete lõikes;
5) iseloomustada kehalise kasvatuse tundidest puudumise põhjuseid;
6) iseloomustada olemasolevate spordirajatiste- ja inventari olukorda koolides;
7) võrrelda saadud tulemusi 2003. aastal teostatud samasisulise uuringu tulemustega.