Pealkiri: 

Illegaalse alkoholi tarbimine ja kaubandus Eestis (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Ahermaa E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Märksõnad: alkohol, majandus, hoiakud, hinnangud
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2006.pdf164.2 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Töö on jaotatud neljaks peatükiks:
1. ülevaade legaalse alkoholi eelistamisest;
2. küsitletute ekspertarvamused alkoholi illegaalse kaubanduse kohta;
3. illegaalse alkoholi tarbijate isiklikud kokkupuuted salaalkoholiga;
4. koondülevaade illegaalse alkoholi osakaalust kange alkoholi (viina) turul ning hinnang riigi
maksutulukaotusele.

Analüüsi tulemused kajastavad 2005. aasta olukorda ning muutusi perioodil 1998-2005.