Pealkiri: 

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Ahermaa E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Märksõnad: suitsetamine, tubakas, majandus, hinnangud, hoiakud
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2007_3.pdf169.96 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Töö on jaotatud neljaks peatükiks:
1. ülevaade suitsetamise levikust, legaalsete sigarettide eelistamisest ning sigarettide hankimisest välismaalt;
2. küsitletute ekspertarvamused sigarettide illegaalse kaubanduse kohta;
3. illegaalsete sigarettide suitsetajate isiklikud kokkupuuted salasigarettidega;
4. koondülevaade illegaalsete sigarettide osakaalust sigaretiturul ning hinnang riigi maksutulukaotusele.

Analüüsi tulemused kajastavad 2006. aasta olukorda ning muutusi perioodil 1998-2006.