Pealkiri: 

12-18-aastaste kooliõpilaste motivatioonilised tegurid kehalises kasvatuses ning tunni õpikeskkonna tajumine

Autorid: Israel H
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, koolid, õpilased, lapsed, õpetajad, keskkond, tüdrukud, poisid
Välja antud: 2002
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Israel2002.pdf699.01 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata kehalise kasvatuse tunni õpikeskkonda Tartu linna ja maakonna koolides. Tulenevalt läbitöötatud kirjanduse teoreetilisest analüüsist püstitati järgmised hüpoteesid:
- ülesandele suunatud kehalise kasvatuse õpikeskkonna tajumine on seotud õpilaste kõrgema motivatsiooniga ning tundide nautimisega.
- tütarlapsed on kehalise kasvatuse tunnis kõrgema orientatsiooniga ülesandele võrreldes noormeestega.

Eeltoodust tulenevalt on antud uurimistöös püstitatud järgmised ülesanded:
- selgitada välja, mil määral on kooliõpilased seotud ülesande- või egoorientatsiooniga;
- hinnata kehalise kasvatuse tunni õpikeskkonna tajumist õpilaste poolt;
- määrata kehalise kasvatuse tundide õpikeskkonda hindava instrumendi
(LAPOPECQ) psühhomeetrilised omadused;
- hinnata erinevaid motivatsioonilisi tegureid koolide lõikes.