Pealkiri: 

Eesti omavalitsuste alkoholipoliitika

Autorid: Saar I , Evelin A , Reiman M , Josing M , Lepane L , Hein P , Belinets L , Hansman A , Nilson K
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: alkohol, vallad, linnad, ettevõtted, tervisepoliitika, hinnangud, seadused
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2008.pdf205.23 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Uuringuga sooviti leida vastused järgmistele küsimustele:
- kui oluliseks probleemiks on omavalitsustes alkoholi liigne tarbimine;
- kui palju on alkoholi jaemüügikohti omavalitsuste territooriumil;
- kui palju ja milliseid alkohoolsete jookide jaemüügi piiranguid omavalitsused
on rakendanud;
- milline on olnud alkohoolsete jookide jaemüügi piirangute mõju;
- kui jaemüügi piiranguid pole rakendatud, siis miks ning kas on plaanis neid
edaspidi kehtestada;
- millist mõju müügipiirangud alkohoolsete jookide tarbimisele üldiselt avaldavad;
- kas müügipiiranguid peaks rakendama riigi või omavalitsuse tasemel.

Uurimismeetodina kasutati ankeetküsitlust omavalitsus- ja politseiametnike hulgas, kuna nemad puutuvad kohaliku elu ning seal toimuvaga kõige vahetumalt kokku ning on seetõttu ka kõige pädevamad vastavat valdkonda hindama.

Käesolev aruanne koosneb neljast peatükist. Esimeses antakse ülevaade kohalikes omavalitsustes kehtivatest alkohoolsete jookide jaemüügi piirangutest. Teises peatükis käsitletakse jaemüügi piirangute kehtestamise põhjuseid ja eesmärke, kolmandas aga kehtivate piirangute mõjusid. Neljandas peatükis esitatakse uuringus osalenud ametnike hinnangud ja ettepanekud alkoholipoliitika kujundamiseks.