Pealkiri: 

Hospital Masterplan 2015 - Haiglavõrgu arengukava 2015

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Scandinavian Care Consultants AB, SWECO, Maailmapank
Märksõnad: haiglad, tervishoiukorraldus, arstiabi, haiglaravi, ravi, tervishoiureformid, hooldusravi, tervishoiutöötajad, tervisepoliitika
Välja antud: 2000
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HVA2000.pdf2.38 MBAdobe PDF
HVA2000_ingl.pdf897.32 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Haiglavõrgu rekonstrueerimise kava annab Eestile soovitusi, toetudes mujal maailmas omandatud kogemustele ning töövõtetele.

Lõppraport annab nõu järgmistes küsimustes:
Olemasoleva haiglavõrgu SWOT analüüs;
Elanikkonna vajaduse võrdlusmoment järgneva 10-15 aasta teise ja kolmanda tasandi ning pikaravi osas;
Soovitused haiglavõrgu restruktureerimiseks, mis sisaldab järgnevaid võrdlusmomente:
1. minimaalne teise ja kolmanda tasandi haiglate arv ning jaotus millega tagatakse
arstiabi kättesaadavus
2. optimaalne hooldekodude arv ja jaotus
3. optimaalne haiglaväliste rajatiste arv ja jaotus
4. haiglate struktuur erialade lõikes
5. haiglavõrgustiku ümberkorraldamisest tulenev vajadus meditsiinitehnoloogia järele
6. "voodikohti elaniku kohta üld/ülikoolihaiglates"
7. "voodikohti elaniku kohta hooldekodudes"
8. "teise ja kolmanda tasandi haiglate erialade profiil"
9. "eriarste elanikkonna kohta erialati"

Projekti kirjeldus annab ka selged suunised riikliku tervisesektori investeerimisprogrammideks järgneva 10-15 aasta jooksul.
Samuti annab projekti kirjeldus selgelt teada, et konsultant nõustab ka küsimustes, mis puudutavad poliitilise raamistiku kindlustamist, haiglavõrgu reformi elluviimiseks. Need raamistikud on:
Otsuste tegemise õigus (haigla omandiküsimused);
Võtmemängijate osalus HSK arendamisel (haigekassad, kes ostavad kindlustatud elanikkonnale teenust, kohalikud omavalitsused);
Investeerimis-, finantseerimis- ning kapitali maksumusega seonduvad küsimused;
Normide ja standardite käsutamine;
Sotsiaalse kulu ümberpaiknemine tulenevalt rajatiste sulgemisest.