Pealkiri: 

Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2015

Autorid: Vassiljev V , Koppel A , Sarjas A , Taal A , Soots A , Remmel I-T , Normet I , Peterson J , Saks K , Tobreluts L , Urban R , Kolle R , Howe A
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: hooldusravi, tervisepoliitika, terviseteenused, tervishoid, finantseerimine, vanurid, õendushooldus, nõustamine, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2001
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2001.pdf808.27 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesolev dokument annab ülevaate hooldusravi kontseptsioonist, kasutatavatest mõistetest, teenuste sisust ning teenuste planeerimise ja rahastamise alustest. Hooldusravivõrgu arengukava on aluseks kõigi Eestis loodavate hooldusravisüsteemi komponentide arendamisele.

Hooldusravivõrgu arengukava koosneb põhiosast ja lisadest, kus on toodud kõik tekstis viidatud joonised ja tabelid.