Pealkiri: 

Uimastite tarvitamine ja sellega seotud riskikäitumine Tallinna ööklubisid külastavate noorte hulgas

Autorid: Uusmaa H , Vihma P , Allaste A-A , Mäe R , Araste L , Kaha K
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituut
Märksõnad: narkootikumid, noored, riskikäitumine, narkomaania, sotsiaalmajanduslikud näitajad, alkohol
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Vihma2010.pdf652.95 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Uurimuse peamiseks eesmärgiks on ülevaate saamine klubilise uimastitarvitamise praktikate ja selle seotuse kohta riskihäirumisega Tallinna kesklinnas. Uuring keskendub eelkõige tavaklubides toimuvale, kuid nende mõistmiseks tuleb kogutud andmed paigutada noorte pidutsemiskonteksti. Seepärast on uuringus juttu ka väljaspool kindlat klubi toimuvatest üritustest, mida võib üldistavalt nimetada reivideks, ning mõnevõrra ka erapidudest korterites ja mujal (lähemalt allpool).

Peamisteks uurimisülesanneteks on seega:
Stimulantide tarvitamisega seotud noorte käitumismustrite uurimine Tallinna kesklinna klubides; Uimastikasutuse ja sotsiaalmajandusliku positsiooni vaheliste seoste uurimine; Uimastikasutamise, subkultuuride ja muusikastiilide vaheliste seoste uurimine; Stimulantide, muude narkootikumide ja alkoholi (koos)tarvitamisega kaasnevat terviseriskidega arvestamise ning sellekohaste praktikate uurimine; Klubides uimastitarvitamise ja/või sellega kaasnevate ohtude ärahoidmiseks rakendatavate meetmete uurimine; Teabe saamine uimastite tarvitamisega seonduva võimaliku riskikäitumise või õigusrikkumiste kohta.