Pealkiri: 

Valgamaa terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 2010-2013

Autorid: Saluveer L
Väljaandja/tellija: Valga Maavalitsus
Märksõnad: maakonnad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, tööõnnetused, tervisedendus, eluviisid, toitumine, füüsiline aktiivsus, terviseteenused, arstiabi, haiglad, reproduktiivtervis, nakkushaigused, suremus, sündimus, tööturg, sotsiaalprobleemid, narkootikumid, suitsetamine, alkohol
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Valga
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Valgamk2010.pdf699.08 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Paikkonna terviseprofiil on dokument, mis aitab kaardistada Valgamaa elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Samuti saab terviseprofiili abil määratleda regiooni peamised probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. Terviseprofiili koostamise eesmärgiks on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti parema tervise kaudu, juhtida tähelepanu maakondliku ja riiklikul tasandil tehtavate otsuste tervisemõjudele ja tagada tervise arendamise temaatika integreerimine maakonna arengukavasse.