Pealkiri: 

Liiklusõnnetused jalakäijatega Eestis 2005-2009

Autorid: Lõhmus H
Väljaandja/tellija: Maanteeamet
Märksõnad: jalakäijad, liiklusõnnetused, õnnetused, liiklus, liiklusohutus
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmus2010_1.pdf3.76 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärk on vaadelda jalakäijaõnnetuste arengusuundi aastatel 2005-2009. Neist kaks viimast erinevad eelnevatest tunduvalt, seda nii liiklusõnnetuste üldarvu, hukkunute ja vigastatute arvu kui ka jalakäijaõnnetuste järsu vähenemise poolest. Siiski saab välja tuua rida aastast aastasse püsivaid olukordi ja toimumise asjaolusid, mille teadmine võiks toetada jalakäijaõnnetuste edaspidist vähendamist.