Pealkiri: 

Harjumaa tervisprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 2010-2013

Autorid: Rood A , Soa A , Roos E , Riener G , Rikken G , Kilp K , Kask K , Rattas K , Tamm K , Kaunismaa K-L , Vassiljev K , Luuk K , Randoja L , Jaanus L , Jakimainen L , Liiders M , Viigimäe M , Vojeikin N , Suppi R , Kivinurm R , Jürisalu R , Luide S
Väljaandja/tellija: Harju Maavalitsus
Märksõnad: maakonnad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, tööõnnetused, tervisedendus, eluviisid, toitumine, füüsiline aktiivsus, terviseteenused, arstiabi, haiglad, reproduktiivtervis, nakkushaigused, suremus, sündimus, tööturg, sotsiaalprobleemid, narkootikumid, suitsetamine, alkohol
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Harjumk2010.pdf521.71 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Kirjeldus: Tänaseks päevaks on ühiskonnas mõistetud, et inimese tervis ei ole ainult tema isiklik asi. Kui soovime tervet ja õnnelikku kogukonda, tuleb selle nimel mitmetasandilist koostööd teha, kus oluline roll on kohalikul haldus-poliitilisel struktuuril. Terviseprofiili eesmärk on anda esmane laiapõhjalisem ülevaade maakonna elanike sotsiaal-majanduslikust taustast, mõistmaks elanikkonna tervise vajadusi ja aitamaks seeläbi kaasa maakondliku tervisesekkumiste paremale planeerimisele.

Kuivõrd terviseprofiile koostavad nii maavalitsused kui ka kohalikud omavalitsused, siis keskendutakse siinkohal enam Harju maakonna üldandmetele. Samuti on arvestatud tõika, et Tallinn moodustab Harju maakonnast mitmes mõttes määrava tähtsusega üksuse ning et Tallinna linn koostab eraldi profiili. Seetõttu on Tallinna andmed suurelt jaolt ülejäänud maakonna andmetest eristatud ning nende andmete analüüsile eraldi ei keskenduta. Samuti palume pöörata tähelepanu terminite Harjumaa ja Harju maakond kasutamisele. Harjumaa all mõistetakse piirkonda ilma Tallinnata ja Harju maakond hõlmab endas ka Tallinna.

Käesolev ülevaade valmib Eesti tervisepoliitika rakendusplaani raames Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel ning peaks muutuma regulaarselt kaasajastatavaks alusdokumendiks terve kogukonna toetamiseks vajalike poliitiliste otsuste tegemisel.