Pealkiri: 

HIV-nakkuse ning teiste infektsioonide ja riskikäitumise levimus süstivate narkomaanide seas Tallinnas ja Kohtla-Järvel

Autorid: Lõhmus L , Rüütel K , Abel-Ollo K , Loit H-M , Talu A , Uusküla A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: HIV, B-hepatiit, C-hepatiit, süüfilis, tuberkuloos, riskikäitumine, narkootikumid, nakatumine, seksuaalkäitumine, kahjude vähendamine, süstlavahetusteenus, ravi, asendusravi, ennetamine, kinnipidamiskohad, vangid, narkomaania
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2008.pdf416.5 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uurimuse põhieesmärgiks oli määrata kindlaks HIV-nakkuse ning teiste infektsioonide (hepatiit B, hepatiit C, süüfilis) levimus ja M. tuberculosis`ega infitseeritus ning HIV-nakkuse levikut soodustava riskikäitumise levimus SN-ide hulgas.
Alaeesmärkideks olid: koguda andmed käitumuslike ja sotsiaalse keskkonna faktorite kohta, mis mõjutavad HIV ülekandumise riski SN-ide sotsiaalsetes võrgustikes (sh nende sekspartnerite hulgas) kahes peamises Eesti probleem-piirkonnas (Tallinnas ja Ida-Virumaal); koguda baasandmed narkootikumide tarvitamise ja raviteenuste kasutamise, süstalde korduvkasutuse ja seksuaalse käitumise kohta 700 uuringusse värvatud süstivalt narkomaanilt; uurida latentse ja aktiivse tuberkuloosi levimust SN-ide seas Eestis; uurida SN-ide hulgas levinud MTB tüvede iseloomulikke omadusi ja identifitseerida MTB tüvede potentsiaalsed klastrid; kirjeldada MTB tüvede tunnuseid; identifitseerida MTB tüvede potentsiaalsed klastrid; võrrelda klastrite mustreid HIV-positiivsetel ja HIV-negatiivsetel tuberkuloosihaigetel.