Pealkiri: 

Esmatasanditervishoid Eestis: perearst tervishoiuteenuste koordineerijana

Autorid: Suits S
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond
Märksõnad: esmatasandi tervishoid, perearstid, tervishoid, tervishoiureformid, tervishoiukorraldus, finantseerimine
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Suits2003.pdf530.51 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolev magistritöö keskendub Eesti esmatasandi tervishoiu korraldusele. Täpsemalt käsitletakse perearstiabi koordineeriva funktsiooni ehk nn väravavalvuri rolli täitmist teiste tervishoiuteenuste suhtes. Magistritöös kirjeldatakse esmatasandi suurenevat osakaalu ja tähtsust tervishoiureformides ning uuritakse selle põhjuseid. Samuti analüüsitakse valitud Euroopa riikide perearstisüsteemide korraldust ning meetmeid väravavalvuri rolli tõhususe tagamiseks. Eesti väravavalvurisüsteemi korralduslikke eripärasid hinnatakse teooria ning teiste riikide kogemusega võrreldes. Magistritöös jõutakse järeldusele, et kuigi Eesti tervishoius toimunud esmatasandi reformide tagajärjel on aset leidnud mitmed positiivsed muutused, ei ole neist mitmed otseselt seotud perearstide väravavalvuri rolliga, vaid tervishoiu esmatasandi üldise arendamisega. Lisaks järeldatakse, et praegune väravavalvurisüsteemi ja pearaha tasustamismeetodi kombinatsioon on Eesti tervishoiusüsteemile sobivaim lahendus. Süsteemi saab täiustada eelkõige lisamotivatsiooniteguritega pearaha alusel tasustades, samuti perearstiabi ajalise ja geograafilise kättesaadavuse parema tagamise läbi.