Pealkiri: 

Kuressaare tervise ja säästva arengu strateegia 2002-2010

Autorid: Tilts I , Koppel K , Kahm H , Treiel U , Kirss A , Keerberg A , Tenno P , Lember M , Koit K , Paju K , Pihel M , Salumäe Õ , Berens T , Valt K , Hansar L , Ellik K
Märksõnad: tervisepoliitika, keskkond, keskkonnatervis, linnad, suremus, reproduktiivtervis, sündimus, tervishoid, terviseteenused, arstiabi, koolid, lapsed, õpilased, vaktsineerimine, tervisekäitumine, toitumine, füüsiline aktiivsus, narkootikumid, HIV, AIDS, sotsiaalmajanduslikud näitajad, õhu kvaliteet, vesi, haiglad
Välja antud: 2002
Avaldamise koht: Kuressaare
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kuressaare2002.pdf269.61 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Reproduktiivtervis
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Kuressaare Linna Arengukava 2001-2005 ja Kuressaare Linna Üldplaneeringu 2000- 2010 koostamisel on arvestatud nii Tervislike Linnade liikumise kui ka säästva arengu põhimõtteid. Nimetatud arengukava käsitleb peamiselt lähitulevikus teostamist vajavaid tegevusi. Seoses linna kiire arenguga on vajalik strateegia, mis sõnastab linna arengu kaugeesmärgid ja näitab suunad eesmärkideni jõudmiseks. Linna terviseplaan ja Agenda 21 vajavad edasiarendamist ning kuna nii Tervislike Linnade liikumise kui ka säästva arengu eesmärgiks on tervise ja jätkusuutliku inimarengu tagamine, otsustati koostada ühtne tervise ja säästva arengu strateegia, mis katab sisuliselt kõiki eluvaldkondi linnas ning millest lähtuvalt korrigeeritakse Linna Arengukava.