Pealkiri: 

Narkootiliste ainete liigi alusel karistuste diferentseerimise otstarbekusest

Autorid: Ahven A , Kommusaar V
Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium: Kriminaalpoliitika osakond
Märksõnad: narkootikumid, seadused, kuritegevus, kanep, narkomaaniavastane võitlus
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ahvenjt2009.pdf361.04 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesoleva ülevaate koostamine on ajendatud justiitsministri ja siseministri kohtumisel jaanuaris 2009 kerkinud küsimusest, kas mõned narkootilised ained peaksid narkovastases võitluses oma eriti suure kahjulikkuse tõttu enam tähelepanu pälvima ¿ arvestades erinevate narkootikumidega seonduvaid riske sõltuvuse kujunemisel ja nende tarvitamisega kaasnevat sotsiaalset kahju, samuti kurjategijate huvi illegaalsest narkokaubandusest tulu saada.
Erineva kahjulikkusega narkootikumide eristamise küsimus on kerkinud ka varem. Professor Jaan Sootak ning Paavo Randma jõudsid ajakirjas Akadeemia 2006. aastal avaldatud artiklis järeldusele, et narkokriminaalpoliitikat tuleb lõdvendada, arvestades siinjuures aine liiki (vt lähemalt 6. ptk). Ülevaates selgitatakse, milliste kriteeriumide alusel on teistes riikides narkootiliste ainete kahjulikkust hinnatud ning kuidas see kajastub narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste eest ette nähtud karistustes. Keskne küsimus on, kas Eestis oleks otstarbekas narkootilisi ja psühhotroopseid ainete ebaseadusliku käitlemise eest ette nähtud karistused aine liigi järgi diferentseerida, või kas tuleks aine liiki muul viisil narkovastases võitluses arvesse võtta.
Teema käsitlemisel tuginetakse Eesti ekspertide seisukohtadele, teiste riikide seaduseid ja karistuspraktikat puudutavatele materjalidele ning teadusuuringute tulemustele. Esmajoones pööratakse tähelepanu kanepiga seonduvale, mille kahjulikkuse määra üle on maailmas ilmselt kõige enam vaieldud ning ka Euroopa Liidu riikide lähenemine kanepi tarvitamise ja kanepiga kaubitsemise keelustamisel on olnud üsna erinev.